POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

MEDIKALI PRIVATE HEALTHCARE SRL, persoană juridică română, cu sediul social în București, Sector 3, Str Traian, Nr 55, Camera 115, Etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17339/2021, cod unic de înregistrare 45035920, proprietar şi administrator alhttps://www.medikali.ro(”MEDIKALI” sau ”Societatea”), respectă dispozițiile legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal în desfășurarea întregii sale activități și acordă respect, încredere și confidențialitatea, oferind securitate tuturor informațiilor cu caracter personal colectate pe site-ul nostru.

MEDIKALI ține la confidențialitatea informațiilor vizitatorilor site-ului https://www.medikali.ro și a persoanelor ale căror informații personale le primește ca urmare a serviciilor pe care le desfășoară.

Această politică de confidențialitate explică modul în care MEDIKALI colectează și procesează informațiile personale prin intermediul site-ului și în desfășurarea activităților sale privind prestarea de servicii medicale, asigurându-vă totodată că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.

Prin furnizarea informațiilor personale pe site-ul MEDIKALI, sunteți de acord cu practicile de manipulare a informațiilor descrise în această politică de confidențialitate. Vă încurajăm să citiți secțiunea intitulată “Drepturile dumneavoastră” de mai jos, pentru a înțelege alegerile pe care le aveți cu privire la informațiile dumneavoastră personale.

I. DATELE NOASTRE DE CONTACT:

Dacă aveți orice comentarii, sugestii, întrebări cu privire la orice informații din această notă sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră pe care o realizăm, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. În funcție de preferințele dumneavoastră, ne puteți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos:

Adresă: Bd. Theodor Pallady nr. 66, Sector 3, Bucuresti, 032266

Număr de telefon: 021 9806

Adresă de email: dpo@medikali.ro

II. RESPECTAREA PRINCIPIILOR PRELUCRĂRII :

MEDIKALI, în activitatea sa de prelucrare a datelor cu caracter personal, se supune întotdeauna următoarelor principii:

1. Toate datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („ legalitate, echitate și transparență ”);

2. Datele personale sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („ limitări legate de scop”);

3. Toate datele personale sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);

4. Ne asigurăm că datele dumneavoastră sunt exacte și, în cazul în care este necesar, le actualizăm; luând toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);

5. Datele dumneavoastră personale nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar („ limitări legate de stocare”);

6. Securitatea adecvată a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („ integritate și confidențialitate”);

7. Prelucrarea are loc în concordanță cu respectarea drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată;

8. Datele dumneavoastră nu sunt transferate în afara Spațiului Economic European, decât în cazul în care teritoriul/țara unde urmează a fi transferate asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

III. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM:

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră sau de la terțe părți care au permisiunea de a face schimb de informații cu noi (spre exemplu: pentru serviciile de medicina muncii, la momentul încheierii contractului cu angajatorul dumneavoastră sau oricând pe parcursul derulării contractului, acesta ne va putea transmite următoarele date cu privire la dumneavoastră care să ne permită identificarea dumneavoastră, și anume: nume; prenume; cod numeric personal (CNP); identitate angajator; detalii profesionale; date de contact - telefon si / sau email).

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm includ următoarele categorii de date:

Date cu caracter personal obișnuite cum ar fi:

(i) Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume; sex; data nașterii/ vârsta; cetățenie; înregistrări video (in zonele publice supravegheate video unde avem instalate camere CCTV de supraveghere video – acolo unde există, acestea sunt indicate prin semne la vedere); CNP; restul informațiilor din actul dvs de identitate (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul nașterii).

(ii) Detalii de contact, cum ar fi: adresa de domiciliu/ reședința; număr de telefon mobil/fix; adresa de email.

(iii) Detalii de plata, cum ar fi: adresa de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele si prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dvs dacă altcineva a efectuat plata unei facturi în numele și pentru dvs); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar;

(iv) Detalii referitoare la asigurări, cum ar fi: calitatea de asigurat/ neasigurat, asigurator (în cazul asigurărilor private).

(v) Opinii si viziuni, cum ar fi: orice opinii si viziuni pe care ni le transmiteți sau orice opinii si viziuni pe care le postați public despre noi pe rețelele de socializare (social media) sau pe care le faceți cunoscute pe alte canale publice.

(vi) Date referitoare la achiziții si interacțiunea cu noi, cum ar fi: evidente ale interacțiunilor dvs cu noi; detalii referitoare la istoricul achizițiilor dvs a serviciilor de la noi.

(vii) Contactul dvs. cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-ați făcut către noi, datele transmise prin intermediul formularului de contact de pe site, un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidențe ale unui contact cu noi;

Date cu caracter personal speciale:

(i) Date medicale cum ar fi: simptome; boli anterioare; analize si medicamente administrate in trecut; tratamentul prescris de către medic; medicul pe care l-ați accesat; recomandări medicale; date din dosarul medical, inclusiv date despre istoricul medical al familiei dvs; alte informații pe care ni le oferiți cu privire la membrii de familie ai dvs si la relațiile dvs de rudenie, precum și orice date pe care le furnizați în cadrul formularelor pe care le completați, specifice actului medical prestat;

(ii) Date medicale cuprinse în orice documente medicale puse la dispoziție;

Menționăm că prezentarea de mai sus a datelor cu caracter personal prelucrate de către MEDIKALI nu se dorește a fi o prezentare exhaustivă, în funcție de contextul specific putând să fie prelucrate și alte categorii de date. De asemenea, precizăm ca datele cu caracter personal prelucrate sunt diferite în funcție de serviciul din cadrul MEDIKALI la care apelați. Pentru mai multe informații, nu ezitați să ne contactați.

Vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal obișnuite și/sau speciale atunci când, de exemplu:

(i) Solicitați/beneficiați sau utilizați de oricare din serviciile noastre medicale;

(ii) Transmiteți un CV prin una din modalitățile de comunicare (e-mail, etc.)

(iii) Vă abonați la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de către noi;

(iv) Ne contactați prin diverse canale, inclusiv prin intermediul formularului de contact de pe site pentru a solicita informații în legătură cu un serviciile noastre;

(v) Vizitați sau navigați pe site-ul nostru;

(vi) În situația în care transmitem astfel de date unor terți furnizori sau colaboratori ai noștri, în măsura în care avem temeiuri legale, de exemplu: medici colaboratori, autorități sau instituții publice furnizori de servicii și sisteme IT, avocați, consultanți, contabili etc;

(vii) Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice;

(viii) Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensuni stocate în browser-ul dvs.) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru);

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru.

IV. SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt următoarele:

(i) Prestarea serviciilor medicale, înregistrarea acestora, inclusiv oferirea de servicii adiționale; comunicarea cu dvs cu privire la servicii, programări; identificarea dvs si a serviciilor prestate; informarea dvs;

(ii) Comunicarea cu dvs prin orice mijloace (de exemplu: e-mail, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri), posta, mesaje transmise pe platformele de socializare sau în persoana) noutăți privind serviciile medicale disponibile, abonare la newsletter sau furnizarea de alte informații care v-ar putea interesa;

(iii) Gestionarea sistemelor noastre de comunicații; gestionarea securității noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra rețelelor noastre IT, emiterea de rapoarte către instituțiile abilitate sau repararea unor erori de sistem;

(iv) Îndeplinirea obligațiilor noastre legale cu privire la arhivare, sănătate, securitate, ținerea evidențelor si a altor obligații pe care legislația ni le impune;

(v) Gestiunea financiara: eliberarea bonurilor, a facturilor și a chitanțelor către dvs.; primirea plaților de la dvs., inclusiv înregistrarea plaților efectuate de altă persoana în numele dvs; recuperarea debitelor de la dvs.; restituirea unor sume de bani către dvs; transmiterea de notificări; elaborarea de rapoarte financiare/ operaționale, a rapoartelor de activitate și emiterea situațiilor financiare/ cu privire la contracte;

(vi) Formularea de cereri și de apărări înaintea autorităților publice și a altor entități care soluționează dispute;

(vii) Supravegherea video a spațiilor publice pentru motive de siguranță, conform dispozițiilor legale;

(viii) Realizarea de sondaje și adresarea de întrebări către dvs cu scopul de a obține opinia dvs cu privire la serviciile noastre; identificarea potențialelor probleme cu privire la serviciile noastre existente în vedere îmbunătățirii acestora.

V. TEMEIURILE PE BAZA CĂRORA PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

MEDIKALI va prelucra datele dvs. cu caracter personal obișnuite în baza următoarelor temeiuri:

(i) Consimțământul – MEDIKALI obține întotdeauna consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

(ii) Încheierea sau executarea unui contract cu dvs. De exemplu, în vederea inițierii discuțiilor cu privire la costurile și tipurile de servicii solicitate pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră, la cererea dumneavoastră, sau pentru a executa un contract încheiat cu dumneavoastră (prin care ne obligăm să vă prestăm serviciile noastre).

(iii) Conformarea cu o cerință legală imperativă . De exemplu, cerințe contabile și fiscale care fac obiectul unor politici interne stricte cum ar fi perioada de păstrare a documentelor fiscale/contabile. Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligațiilor noastre de arhivare, a obligațiilor de a comunica unor autorități publice la cerere, anumite informații, sau a altor obligații legale.

(iv) Interesul nostru legitim. De exemplu, în cazul în care vă comunicăm informații necesare pentru protejarea stării dumneavoastră de sănătate sau în cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră pentru menținerea securității rețelei, îmbunătățirea serviciilor noastre.

MEDIKALI va prelucra datele dvs. cu caracter personal sensibile în baza următoarelor temeiuri:

(i) V-ați exprimat consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sensibile pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

(ii) Furnizarea serviciilor medicale, precum stabilirea unui diagnostic medical și furnizarea unui tratament medical ;

(iii) Protejarea intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale unei alte persoane fizice . Putem prelucra datele dumneavoastră și în situații de urgență sau alte situații în care vă aflați în incapacitate (fizică sau juridică) de a consimți la prelucrare, putem prelucra datele dumneavoastră sensibile în scopul protejării intereselor vitale ale dumneavoastră (sau ale unei alte persoane fizice).

(iv) Interes public. În cazuri urgente, poate fi necesar să prelucrăm datele dumneavoastră medicale din motive de interes public în domeniul sănătății publice;

(v) Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță. În situația în care între dumneavoastră și noi apar diferende pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră sensibile (de exemplu, rezultatele investigațiilor medicale în baza cărora s-a decis un anumit diagnostic) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.

VI. CUI TRANSMITEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Ca regulă generală, nu divulgăm datele dumneavoastră către alte companii, organizații sau persoane din orice țară (inclusiv România). În anumite situații însă, este posibil să divulgăm datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice.

Încercăm însă să fim cât de transparenți și specifici cu putință, iar în continuare vom prezenta categoriile de astfel de destinatari:

(i) Autorități publice - în special autorități publice in domeniul sănătății din Romania: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății, etc. - la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă.

(ii) Asiguratori din Romania sau din alte state – în legătură cu serviciile de care ați beneficiat în clinicile noastre.

(iii) Contabili, auditori, avocați si alți consultanți profesionali externi care vor fi obligați, printr-o lege sau prin contractul încheiat cu noi; sa păstreze confidențialitatea datelor dvs.

(iv) Persoane fizice sau juridice care prestează anumite servicii pentru noi și acționează ca persoane împuternicite în diverse domenii (de exemplu: servicii de plata, de IT, de arhivare sau distrugere de documente, etc.) pe care îi obligăm contractual să asigure respectarea cerințelor legislației care vă protejează drepturile.

(v) Partenerii noștri, cu care ne aflam în relații contractuale – furnizori de servicii de marketing, asiguratori, etc.

(vi) Societăți afiliate MEDIKALI;

(vii) Specialiști colaboratori (medici) si alți furnizori de servicii medicale, fiecare dintre aceștia fiind obligați, prin lege și prin contractul încheiat cu noi, să păstreze confidențialitatea datelor dvs.

(viii) În cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială , de exemplu în cazul în care vindem sau transferăm toate sau o parte dintre părțile noastre sociale, activele noastre sau afacerea noastră (inclusiv în cazul reorganizării, al dizolvării sau al lichidării noastre), situație în care datele personale deținute de noi vor constitui unul dintre activele transferate - în această situația potențialii achizitori vor fi ținuți de o obligație de confidențialitate.

Menționăm că informațiile dvs. personale si cele legate de serviciul oferit de către MEDIKALI pot fi dezvăluite în următoarele cazuri:

(i) Tratament: Putem dezvălui si/sau împărtăși informațiile cu caracter personal cu alți profesioniști din domeniul sănătății din afara Clinicii doar cu acordul dvs. Informațiile cu caracter personal pot fi de asemenea dezvăluite familiei dvs, prietenilor si/sau altor persoane pe care alegeți sa ii implicați în susținerea demersului terapeutic, doar daca sunteți de acord sa procedam in acest fel.

(ii) Plata: În cazul in care ne indicați ca plata pentru serviciile noastre se face prin intermediul unei case/societăți de asigurări de sănătate/angajator sau furnizor al angajatorului, putem folosi si dezvălui informații cu caracter personal pentru derularea modalități de plata pentru serviciile pe care vi le oferim. Aceste informații vor fi procesate de personalul nostru administrativ sau societăți către care avem externalizate diverse servicii și, dacă este cazul, de companii de asigurări sau alte structuri care sunt implicate în procesul de corespondență electronică și/sau de recuperare a sumelor de bani neplătite.

(iii) Urgente: Putem folosi sau dezvălui informații cu caracter personal pentru a notifica sau pentru a asista în notificarea unui membru al familiei ori a oricărei persoane responsabile de îngrijirea dumneavoastră în cazul unei situații de urgență (atunci când viața dvs sau a altei persoane este in pericol). În situații de urgență, vom apela la decizia noastră profesională pentru a dezvălui doar acea informație relevantă pentru binele dvs.

(iv) La solicitarea organelor de drept: Putem folosi sau dezvălui informațiile cu caracter personal doar când acest lucru ne este cerut de lege (hotărâri judecătorești sau administrative, somații sau alte proceduri legale).

(v) Responsabilități legate de sănătatea publica : Putem dezvălui informații, sub rezerva păstrării anonimatului dvs, pentru a raporta probleme legate de un produs medicamentos, reacții la medicamente, expunerea la o anumita boală/infecție și pentru a preveni si controla boala, rănirea și/sau dizabilitatea în vederea protecției sănătății publice.

VII. CÂT TIMP ȘI CUM PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât ne sunt necesare sau cât prevede legislația în vigoare.

Datele legate de plăți/facturare vor fi stocate pe o perioada de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea.

În cazul în care dispozițiile legale aplicabile impun stocarea documentelor medicale sau a altor documente pe o anumită perioadă, MEDIKALI le va stoca pe perioada impusă de lege.

În măsura în care aveți întrebări cu privire la durata de stocare ne puteți contacta folosind date de contact menționate în prezenta politică.

Depunem eforturi pentru a ne asigura că datele sunt păstrate în siguranță. Pentru stocarea datelor dumneavoastră în format electronic, folosim serverele proprii sau ale altor companii specializate în arhivarea electronică.

Ne străduim să utilizăm măsuri organizaționale, tehnice și administrative rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal în cadrul MEDIKALI.

Pentru aceasta, am adoptat inclusiv politici dedicate privind măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora.

În măsura în care este posibil, vom anonimiza datele care nu ne mai sunt necesare într-o manieră care să nu permită identificarea persoanelor vizate sau aplicăm pseudonimzarea pentru a limita riscurile cu privire la datele personale prelucrate.

VIII. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ŞI CUM LE PUTEȚI EXERCITA

Tratăm cu seriozitate și implicare deplină drepturile pe care le aveți în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră. Pe scurt, drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

(i) Dreptul de a fi informat. În momentul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la dumneavoastră sau obținute dintr-o altă sursă, avem obligația de vă informa cu privire la scopul utilizării acestor date și la drepturile pe care le aveți.

(ii) Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect, și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

(iii) Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul de a obține rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, dacă acestea nu sunt corecte.

(iv) Dreptul la ștergerea datelor („ dreptul de a fi uitat”). Aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. MEDIKALI urmărește să prelucreze și să păstreze datele dumneavoastră doar atât timp cât acest lucru este necesar. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, și dacă:

> datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;

> vă opuneți prelucrării din motive legate de situația dumneavoastră particulară;

> datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal;

> datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine;

> cu excepția cazului în care datele dumneavoastră sunt necesare în continuare;

> pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;

> în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau

> pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

(v) Dreptul la restricționarea prelucrării datelor. Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:

> contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea;

> prelucrarea este nelegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

> nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau

> vă opuneți prelucrării, pentru intervalul de timp în care noi verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor dumneavoastră.

(vi) Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care: (a) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (b) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa.

(vii) Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații/clinici.

Dreptul la portabilitate, este un drept pe care îl aveți dacă, în mod cumulativ: (a) vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate, (b) ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteți parte;(c) datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră, și (d) transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.

Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale întra -un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat.

Dreptul dumneavoastră de a primi datele personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).

Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

(viii) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate (inclusiv profiling). Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate numai pe procesare automată (incluzând profiling-ul) și care să producă efecte legale față de dumneavoastră sau care să vă afecteze în mod semnificativ.

Acest drept nu se va aplica în următoarele situații de excepție, în care decizia automată:

> este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și Societate;

> este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică Societății și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

> are la bază consimțământul dumneavoastră explicit;

În primele doua situații, Societatea are obligația de a implementa măsurile corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale dumneavoastră, cel puțin dreptul dumneavoastră de a obține intervenție umană din partea Societății, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

(ix) Dreptul la retragerea consimțământului . În situațiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puțin la fel de ușor cum ne-ați acordat inițial consimțământul. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

(x) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere . Dacă aveți o nemulțumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactați pe noi direct pentru a vă putea soluţiona problema. Cu toate acestea, dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro):

Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, București, România;

Telefon: 40.318.059.211/ +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

(xi) Dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, este important de reținut că, în ipoteza în care considerați că drepturile de care beneficiați potrivit Regulamentului au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal cu nerespectarea prevederilor acestuia și fără a aduce atingere dreptului dumneavoastră de a formula plângere la autoritatea de supraveghere, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată, prin formularea unei căi de atac împotriva Societății.

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: dpo@medikali.ro. Totodată, la sediul nostru sunt disponibile și formulare imprimate pe care le puteți completa pentru a solicita exercitarea unuia sau a mai multor dintre drepturile de mai sus.

Vom încerca să răspundem solicitării dumneavoastră în termen de o lună de zile, perioadă care poate fi prelungită cu două luni din cauza unor motive specifice legate de dreptul specific invocat sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.

În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricții legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.

În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

X. ÎNȚELESUL UNOR TERMENI

Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane (ex: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de email; numărul de telefon; codul numeric personal - CNP);

Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată .

Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.

Operator asociat: doi operatori care stabilesc în comun scopurile și mijloacele de prelucrare;

Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă se efectuează prin mijloace automate sau manuale.

X. MODIFICAREA ȘI ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecție a datelor și de actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare.