TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU ACCESAREA SERVICIILOR MEDICALE

Actualizat 12.12.2023

Datele furnizorului de servicii medicale

MEDIKALI PRIVATE HEALTHCARE SRL, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17339/2021, cod de înregistrare fiscală (CUI): 45035920

Clinica Medikali este localizată în:

Bd. Theodor Pallady nr. 66 A, Sector 3, București, 032266

Telefon de contact: 021 9806

Website: www.medikali.ro

Email: sesizari@medikali.ro

Program de lucru:  

Consultații: Luni-Vineri în intervalul 08.00-21.00                                                      

Analize Medicale: Luni- Vineri în intervalul 07.00-12.00

Specialităti medicale: Vă rugăm să accesați acest link https://medikali.ro/specialitati

Prețuri: Vă rugăm să accesați acest link https://medikali.ro/preturi

 

Stimaţi pacienti,

În cadrul clinicii Medikali, experiența pacientului este extrem de importantă pentru noi și de aceea am stabilit o serie de principii și reguli de care vă rugăm, în mod respectuos, să ţineţi cont.

 

Programare

Pentru a efectua o programare în cadrul Clinicii Medikali aveți la dispoziție numărul de Call-Center 021 9806 sau dacă aveți disponibilitatea, programarea o puteți efectua la personalul din Recepția Clinicii situată în: Bd. Theodor Pallady nr. 66A, Sector 3, București comunicând acestora datele dvs. personale pentru a fi identificat.

În ce privește analizele medicale, recoltarea începe cu ora 07:00 și se termină la ora 12:00. Pentru analizele medicale nu este necesară programarea. Persoanele vor fi preluate în ordinea sosirii, prioritate vor avea persoanele însărcinate, copiii sub 7 ani și persoanele cu dizabilități.

Rezultatele vor fi prelucrate de către partenerul Medikali, SYNEVO ROMÂNIA SRL.

Persoanele ale căror probe biologice au fost recoltate în vederea efectuării de analize, în cadrul Medikali pot vizualiza rezultatul analizelor accesând secțiunea „Acces Analize” din platforma medikali.ro, introducând codul de probă și codul de pacient sau direct în Contul meu descărcând aplicația Medikali.

Pacienții minori vor fi identificați în baza actului de identitate al reprezentantului legal/părinților, rezultatul medical fiind eliberat acestora.

Serviciile medicale se pot suspenda la inițiativa furnizorului de servicii medicale pentru o perioadă de o lună, în situația în care în decurs de 3 luni pacientul nu se prezintă la 3 programări consecutive, cu excepția situației în care comunică în Call-Center anularea programării.

Rezultatele analizelor disponibile în secțiunea „Acces Analize” au doar valoare informativă. Astfel, pentru a beneficia de raportul de analize care să conțină parafa medicului este necesar să vă deplasați în Recepția Medikali pentru a intra în posesia respectivului raport semnat și parafat de către un medic. 

Orice tentativă de a accesa contul de pacient sau date confidențiale ale altei persoane se sancționează conform legislației în vigoare. 

Pacientul are obligația de a solicita informații cu privire la prețul analizei/consultației/ investigației în momentul înregistrării la Recepție.

Pacientul are obligația de a se prezenta în Clinica Medikali cu minim 10 minute înainte de ora stabilită/comunicată de Call-Center/Recepție, urmând a prezenta personalului de la Recepție cartea de identitate și de a confirma valoarea consultației/ investigației/ analizelor ce urmează a se efectua. Ulterior efectuării consultației/investigației pacientul se va prezenta la Recepție pentru achitarea contravalorii serviciilor ce i-au fost prestate. Excepție de la această regulă este doar situația în care solicită doar analize, acestea urmând a fi achitate în prealabil.

În situația în care pacientul nu semnează documentele medicale solicitate și puse la dispoziție de personalul Medikali pentru efectuarea consultației/investigației medicale/analizelor medicale, serviciile nu vor fi prestate.

Documentele medicale/rezultatele pot fi ridicate de o altă persoană decat titularul, doar în baza unei procuri notariale sau împuternicire avocațială. În cazul minorilor sau persoanelor puse sub interdicție, acestea vor fi ridicate de către parinți/reprezentanți legali sau tutori.  

Mesajele recepționate de la Clinica Medikali pe telefon sau email cu privire la programări, rezultate, alte informări ce țin de buna desfășurare a serviciilor medicale nu au scop promoțional. În situația în care pacientul nu mai dorește această modalitate de comunicare se poate solicita acest lucru.

În situația în care posesorul de card pierde cardul, acesta va fi identificat la Clinică în baza actului de identitate și a contractului semnat (daca există/se solicită în mod excepțional).

 

Modalităţi de plată

Pentru plata serviciilor sunt acceptate cărţile de credit (Visa, Mastercard, Maestro, American Express) sau plata în numerar la Recepție. Analizele medicale se achită în prealabil la Recepție. Consultațiile și investigațiile se achită ulterior la Recepție.

În situația în care, posesorul de card sau persoana fizică nu achită cel puțin două consultații/investigații, Clinica Medikali poate suspenda furnizarea serviciilor și refuză prestarea altui serviciu.

 

Drepturile pacienților

Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.

Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.

Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.

Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale

Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.

 

Reguli de conduită în interiorul locației

- să păstreze liniştea astfel încât să nu deranjeze alţi pacienti;

- să nu intre fără permisiunea personalului în alte camere sau în spațiile destinate doar personalului clinicii

- se interzice cu desăvârşire introducerea în Clinică de armament, arme albe, băuturi alcoolice sau substanţe lacrimogene. Conform legislaţiei române consumul sau comercializarea de substanţe halucinogene sau psihotrope este interzisă şi se pedepseşte.

- nu aruncaţi în toaletă obiecte care ar putea conduce la avarierea staţiei de colectare a reziduurilor

- gunoiul şi resturile menajere se vor depozita în coşurile de gunoi amplasate pe raza Clinicii;

- nu este permis a se aduce în Clinică obiecte/ bunuri care emit un miros persistent şi deranjant;

- nu este permis alergatul sau practicarea oricărui sport pe holurile Clinicii;

- părinții/reprezentanții legali ai copiilor au obligația să nu lase copiii nesupravegheați. Clinica Medikali nu răspunde în situația în care aceștia se accidentează.

- amenințarea, lovirea, vătămarea personalului medical, distrugerea sau sustragerea bunurilor, tulburarea liniștii publice se sancționează conform legii penale și duce la suspendarea prestării serviciilor medicale și/sau refuzul de a presta servicii în baza unui contract;

- comportamentul obscen, jignitor, vulgar la adresa personalului medical, sau asupra altor persoane aflate în incinta Clinicii Medikali duce la suspendarea prestării serviciilor medicale și/sau refuzul de a presta servicii în baza unui nou contract.

-  este interzis fotografiatul, înregistrarea video și audio, atât în spațiul de asteptare, Recepție cât și în cabinetele medicilor/asistentelor, fără permisiunea prealabilă scrisă a persoanelor implicate și a conducerii Clinicii.

- pacienții și personalul medical sunt obligați să acționeze conform legii privind practicile de comportament integru. Vor refuza să se implice în practici privind mita, corupția, evaziunea fiscală sau alte practici ilegale sau lipsite de etică și integritate. În situația în care pacientul constată acest tip de comportament avem rugămintea de a ne transmite un email la: sesizari@medikali.ro.

 

Reguli aplicabile Abonaților

 • Pentru a efectua o programare în cadrul Clinicii Medikali aveți la dispoziție numărul de Call-Center 021 9806 sau dacă aveți disponibilitatea, programarea o puteți efectua la personalul din Recepția Clinicii situată în: Bd. Theodor Pallady, nr. 66A, Sector 3, București comunicând acestora datele dvs. personale pentru a fi identificat și tipul abonamentului deținut.

 • În funcție de abonamentul ales, Abonații au acces gratuit sau cu reducere la specialitățile medicale, în condițiile menționate conform contractelor încheiate direct cu aceștia sau în favoarea acestora, dar cu o altă persoană fizică sau juridică (angajatorii acestora/ angajatorii soțului/ soției/ copilului acestora).

 •  Accesul Abonaților la serviciile medicale se efectuează în baza achitării serviciilor la preț de listă la care se aplică reducerea prevazută în Contract, cu excepția situației când consultul sau investigația este inclusă gratuit în abonament sau achitarea prețului integral de listă când serviciul nu este inclus în abonament.

 • În urma programării, Abonatul se va prezenta în data stabilită și cu cel putin 10 minute înainte față de ora programării în clinica Medikali. În recepție va prezenta cartea de identitate personalului pentru a fi identificată programarea efectuată.   Abonatul are obligația de a solicita, înainte de a i se presta serviciul medical, informații cu privire la costul serviciilor medicale recomandate/dorite. Orice omisiune reprezintă acceptul tacit de a achita serviciile primite la preț de listă sau la preț redus conform abonamentului aplicabil.  După efectuarea investigației sau a consultului, abonatul se va prezenta din nou la recepție pentru achitarea contravalorii serviciilor.

 • Dacă abonatul nu respectă ora la care a fost programat și întârzie mai mult de 10 minute la consultație, medicul îi poate refuza consultul și se va putea reprograma.

 • În cazul investigațiilor sau consultațiilor în care este necesar acordul exprimat în scris sub forma de consimțământ medical, lipsa semnăturii pacientului de pe formularele specifice echivalează cu lipsa consimțământului, caz în care se va opri de îndată furnizarea serviciilor medicale solicitate.

 • Serviciile medicale se pot suspenda la inițiativa furnizorului de servicii medicale pentru o perioadă de o lună, în situația în care în decurs de 3 luni pacientul nu se prezintă la 3 programări consecutive cu excepția situației în care comunică telefonic prin Call-Center anularea programării.

 

Prevederile prezentei secțiuni completează prevederile contractului și detaliază modul în care părțile își vor executa obligațiile care le revin.

 

Fumatul

Fumatul tradițional şi ţigara electronică nu sunt permise în incinta Clinicii, conform legislaţiei aplicabile în vigoare (Legea 349/2002 modificată şi completată prin Legea 15/2016).

Spaţiile pentru fumători se afla în EXTERIORUL Clinicii.  Vă informăm că în fiecare încapere există senzori de detecție care detectează fumul de ţigară şi declanşează alarma de incendiu.

 

Animalele de companie

Regula generală nu permite accesul persoanelor însoțite de animale. Excepția o constituie situația cand pacientul este însoțit de un câine ghid utilitar și poate prezenta Cardul de identitate în care e specificat că e câine ghid și numele beneficiarului.

 

Spaţiul de parcare şi autoturismele

Clinica pune la dispoziția pacientilor săi locuri de parcare – supraterană, în limita disponibilității. Parcarea este permanent monitorizată video. Deşi luăm toate măsurile de precauţie, nu ne asumăm responsabilitatea în caz de furt sau de daune pe suprafaţa proprietăţii noastre. Pentru evitarea acestor neplăceri, nu lăsați obiecte de valoare în interiorul autoturismelor.
 

Siguranța obiectelor personale

Nu ne asumăm nici un fel de răspundere pentru obiectele uitate, pierdute sau presupus furate în incinta Clinicii.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Clinica Medikali respectă prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 (GDPR) având instituite proceduri specifice. Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal o puteți găsi accesând link-ul: https://medikali.ro/politica-generala-deconfidentialitate
 

Dispute şi reclamaţii

Clinica Medikali se obligă să rezolve orice reclamație primită de la pacienți în legătură cu seviciile prestate. Orice controversă, dispută sau reclamaţie care ar putea să apară în urma aplicării acestor termeni și condiții, vom încerca să o rezolvăm pe cale amiabilă. În cazul în care nu este posibil, aceasta va intra sub jurisdicţia instanțelor judecătorești din Bucuresti.


Servicii gratuite

 • rețea de internet wireless (Wi-Fi & Wired)

 • primirea mesajelor de confirmare a programării;

 • reprogramare consultație;

 • parcare pentru pacienți;

 

Protecția în caz de incendiu

Siguranța pacienților se situează pe primul loc, de aceea ne-am luat toate măsurile de siguranță și protecție în cazul apariției unui incendiu.

Ușile de acces în camere și ușile care fac legătura către căile de evacuare au fost tratate ignifug, asigurând o rezistență la flacără directă timp de 30 minute. Nu lipsesc nici detectoarele de fum din camere, planul de evacuare sau hidranții și extinctoarele de mare capacitate amplasate pe holurile Clinicii.

Sistemul de alarmare împotriva incendiilor este automat și conectat direct la dispeceratul Clinicii și la societatea de pază și intervenții. Atenția pentru detalii s-a extins și către căile de evacuare din cadrul clinicii acestea fiind marcate cu elemente luminoase, alimentate non stop de la surse proprii de energie.

Se identifică traseele de evacuare faţă de camera în care sunteți situat şi butoanele manuale de semnalizare a incendiilor de pe nivel.

În cazul în care căile de evacuare sunt blocate sau sunt depozitate necorespunzător materiale combustibile, se informează personalul de la Recepţie.

Nu introduceţi în clădirea Clinicii substanţe inflamabile, explozibile sau toxice.

 

În caz de incendiu se au în vedere următoarele reguli:

 • În cazul izbucnirii unui incendiu în Clinică părăsiţi imediat clădirea urmând instrucţiunile din Planul de evacuare afișat sau ale personalului abilitat în acest sens.

 • Dacă incendiul este în cameră se va proceda la părăsirea imediată a încăperii, acţionarea butonului de semnalizare şi anunţarea personalului de la Recepţie;

 • Nu vă întoarceţi pentru a vă lua bunurile personale.

 • Utilizaţi pentru evacuare doar scările de evacuare. Nu folosiţi lifturile, acestea se pot bloca.

 • Dacă incendiul nu este în propria cameră, se va proceda la părăsirea încăperii, cu condiţia ca acest lucru să poată fi făcut în siguranţă.

 • Pentru a verifica dacă incendiul se manifestă pe coridor, se va proceda la verificarea cu dosul palmei a temperaturii uşii de corespondenţă cu acesta. În situaţia în care uşa este rece, din poziţia aplecat spre pardoseală cu umărul sprijinit de uşă, se va proceda la deschiderea acesteia cu atenţie. Parcurgerea distanţei până la scara de evacuare, în situaţia în care coridorul este inundat cu fum, se realizează din poziţia aplecat sau târâş, avându-se în vedere că zona dinspre pardoseală este mai puţin afectată.

 • În cazul în care coridorul sau scările sunt impracticabile din cauza fumului, trebuie să rămâneţi în cameră, să ţineţi uşa închisă şi să etanşaţi rosturile cu bandă izolantă/scotch sau prosoape ori cearceafuri umede.

 • Se procedează la anunţarea serviciilor de urgenţă la numărul unic de urgență 112 pentru a comunica poziţia în clădire. Aceasta se va semnala şi de la fereastra camerei de cazare.

 • În situaţia evacuării în caz de incendiu a spaţiilor de cazare ale structurilor de primire turistice amplasate izolat, utilizatorii vor lua asupra lor haine călduroase.

 

Protecția în caz de cutremur

Pentru protecţia în timpul producerii unui cutremur puternic se vor lua următoarele măsuri:
 

 • se va păstra calmul, nu se va intra în panică şi se vor liniști ceilalţi membri ai familiei (copii, soț, părinți) sau alți pacienți impacientați;

 • se vor preveni tendinţele de a părăsi camera: puteți fi surprinşi de faza puternică a mişcării seismice în holuri, scări, lifturi, etc. Nu se foloseşte în niciun caz ascensorul.

 • dacă sunteti în interiorul unei camere, hol sau restaurant – rămâneți acolo, departe de
  ferestre care se pot sparge, se va sta înspre centrul camerei (clădirii), lângă un perete. Protejarea se face sub o grindă, toc de uşă solidă, birou, masă sau bancă, din camera, hol sau sala, suficient de rezistente spre a vă feri de căderea unor lămpi, obiecte mobile suprapuse, tencuieli ornamentale, etc.

 • pentru evacuare, după terminarea mişcării seismice, se vor urma instrucțiunile personalului de serviciu sau ale salvatorilor. Folosiți marcaje verbale (ex. strigăte) sau vizuale (ex. fluturați o pânză albă la geam) pentru a vă face cunoscută prezența în vederea evacuării.