Termeni și Condiții utilizare platforma www.medikali.ro

Pentru a avea o experiență cât mai plăcută, noi, Medikali, dorim să vă furnizăm toate informațiile necesare accesării serviciilor noastre medicale, utilizarii instrumentelor puse la dispozitie în scopul simplificării interacțiunii dintre pacient și Clinica. Accesul la istoricul medical, Accesul la serviciul de Self Check in sau serviciul de consultanții online sunt doar câteva dintre principalele instrumente pe care le oferim la acest moment.

Site-ul Medikali oferă vizitatorilor posibilitatea de a accesa informații privind serviciile oferite sau știri și articole medicale de interes.

Utilizarea site-ului Medikali, precum și accesarea oricăror servicii disponibile aparținând Medikali presupune implicit acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare, cu toate consecințele ce decurg din acceptarea acestora.

Prin “Termeni și Condiții”, administratorul transmite către utilizator faptul că: Prin “site” se înțelege în continuare site-ul de internet www.medikali.ro, prin “administratorul site-ului” înțelegem MEDIKALI PRIVATE HEALTHCARE SRL, iar prin “utilizator” se înțelege în continuare orice persoană care vizitează și dorește să utilizeze site-ul.

I. Limitarea răspunderii site-ului www.medikali.ro

În situația în care accesarea site-ului se efectuează cu întreruperi, disfuncționalități sau erori, administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere, pentru daunele, directe sau indirecte, cauzate Utilizatorului de nefunctionarea sau funcționarea necorespunzătoare a site-ului chiar în situația în care s-ar dovedi că problemele de natură tehnică sunt din culpă Administratorului.

De asemenea, Utilizatorii vor răspunde pentru orice daune, directe sau indirecte, aduse MEDIKALI PRIVATE HEALTHCARE SRL cu intenție sau din culpă (neglijență sau imprudența) utilizatorului sau persoanelor pentru care acesta răspunde, inclusiv Utilizator titular al Contului, sau că urmare a folosirii frauduloase a site-ului.

Utilizatorul a fost informat și acceptă faptul că MEDIKALI PRIVATE HEALTHCARE SRL nu poate fi făcută răspunzătoare, în niciun caz, pentru daunele, directe sau indirecte, cauzate Utilizatorului de nefunctionarea sau funcționarea necorespunzătoare a site-ului Medikali.

Utilizatorul se obligă să nu eludeze măsurile tehnice de securitate ale site-ului, să nu efectueze demersuri care pot duce la infectarea cu viruși sau orice tip de cod malițios sau demersuri care pot duce la alterarea conținutului site-ului fapta putând atrage răspunderea civilă și penală.

II. Modificarea Termenilor și Condițiilor

Termenii și condițiile de utilizare a site-ului pot fi modificate unilateral și oricând de către MEDIKALI PRIVATE HEALTHCARE SRL, fără notificare prealabilă, urmând ca pe site să fie expusă forma actualizată. Varianta actualizată se consideră a fi pe deplin acceptată de către utilizatorii site-ului prin accesarea acestuia. Utilizatorii au obligația de a verifica permanent secțiunea „Termeni și Condiții” pentru a se asigura că sunt în cunoștință de cauză cu privire la actualizarea sau modificarea condițiilor.

III. Protecția datelor personale

Pentru a vizualiza politica, vă rugam să accesați următorul link https://medikali.ro/politica-generala-deconfidentialitate

IV. Utilizarea Cookie-urilor

Pentru a vizualiza politica, vă rugam să accesați următorul link https://medikali.ro/politica-cookies

V. Drepturile asupra conținutului site-ului

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui Site sau a oricărei părți a acestora efectuate în orice alte scopuri decât cele personale.

Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoștință de faptul că toată creația grafică, conținutul site-ului și materialele accesate sunt proprietatea MEDIKALI PRIVATE HEALTHCARE SRL. Fac excepție informațiile, elementele grafice aparținând altor entități, care sunt proprietatea partenerilor. Utilizatorul acceptă că orice software folosit în legătură cu serviciile oferite în site conține informații confidențiale și aflate sub drept de proprietate, fiind protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuală, industrială și alte legi aplicabile.

VI. Legea aplicabilă. Litigii

Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile sau cu cele expuse pe site-ul www.medikali.ro va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în rază teritorială a municipiului București.

VII. Informații medicale

Toate informațiile medicale furnizate de Medikali sunt întocmite de către specialiști din domeniul medical. Acestea nu pot substitui un consult medical, respectiv diagnosticul sau tratamentul comunicat de medic în urma analizelor efectuate.

VIII. Accesarea rezultatelor analizelor

Persoanele ale căror probe biologice au fost recoltate în vederea efectuării de analize, în cadrul Medikali pot vizualiza rezultatul analizelor accesând secțiunea „Acces Analize” din platforma medikali.ro, introducând codul de probă și codul de pacient sau direct în Contul meu.

Rezultatele analizelor disponibile în secțiunea “Acces Analize” au doar valoare informativă. Astfel, pentru a beneficia de un raport de analize oficial, este necesar să vă deplasați la unitatea medicală unde s-a efectuat recoltarea pentru a intra în posesia respectivului raport semnat și parafat de către un medic.

Orice tentativă de a accesa contul de pacient sau date confidențiale ale altei persoane se sancționează conform legislației în vigoare.

IX. Reclamatii si sugestii

În situația în care aveți sesizări cu privire la funcționarea site-ului Medikali, va invităm să formulați o adresa scrisă pe care să ne-o transmiteți la sesizări@medikali.ro .

În situația în care, sesizarea este personală adresa va conține și datele dvs de identificare, nume, prenume, număr de telefon.

X.Dispozitii finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi constatată că fiind nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile termenilor în cadrul site-ului, va rugăm să nu accesați, navigați sau utilizați site-ul și nici serviciile, informațiile, materialele sau alte asemenea cuprinse în site.

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor prezentate pe această pagină, se prezumă că aveți vârsta de minim 18 ani și capacitate deplină de exercițiu conform legilor României.

Prezentul document se completează̆ cu prevederile legislative în vigoare.

Această versiune a fost actualizată la data de 11.05.2023.

Informații despre Medikali Private Healthcare:

Medikali Private Healthcare este înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17339/2021, având codul fiscal nr. 45035920

Date de contact: 021/9806 / sesizari@medikali.ro www.medikali.ro